Proces verbal sedinta din data de 30.07.2021
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 108B, DJ 105B Mănăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei km 0+000-1+400” contract finanțat prin PNDL 2 și bugetul local al Județului Brașov. (Pentru avizare C1, C2, C5)
2   Proiect de hotărâre privind actualizarea sumelor alocate pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000 - 18+250' contract finanțat prin PNDL 2 și bugetul local al Județului Brașov.(Pentru avizare C1,C2,C5)
Propuneri Plen