Proces verbal sedinta din data de 04.02.2021
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Nistor Horia.
2   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.01.2021.(Pentru avizare toate comisiile)
3   Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov convocată de îndată la data de 04.02.2021.(Pentru avizare toate comisiile)
4   Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.347/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind componența Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C5)
5   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.351/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind organizarea comisiilor de specialitate.(Pentru avizare C3 si C5)
6   Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”.(Pentru avizare C1, C2, C3 și C6)
7   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4.(Pentru avizare C2)
8   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.14A din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.1.(Pentru avizare C2)
9   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr.3.(Pentru avizare C2)
10   Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul lot VIII din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.3.(Pentru avizare C2)
11   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.(Pentru avizare C1 și C7)
12   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean de Istorie Braşov.(Pentru avizare C1 și C4)
13   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Braşov.(Pentru avizare C1 si C4)
14   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcţiei de Pază și Ordine a Județului Braşov.(Pentru avizare C1, C5 și C8)
15   Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție Secția Clinică Cardiologie II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.(Pentru avizare C7)
16   Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, șef laborator, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
17   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022.(Pentru avizare C1, C3, C6 și C7)
18   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
19   Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila în anul 2021.(Pentru avizare C5 si C7)
20   Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Codlea pentru anul 2021.(Pentru avizare C5 si C7)
21   Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei reprezentând suma acordată Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului, în temeiul contractului de cooperare nr.12791/2011, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.(Pentru avizare C1 și C5)
22   Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei reprezentând suma acordată Asociației TDM 2000 Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.(Pentru avizare C1 și C5)
23   Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 434.700 lei reprezentând suma acordată Asociației OPTIM Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anii 2012 și 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.(Pentru avizare C1 si C5)
24   Proiect de hotărâre privind adoptarea modelului legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov.
25   Proiect de hotărâre privind aprobarea și susținerea financiară a proiectului “DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”, finanțat prin POCU/cod MySMIS2014:135359, derulat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov – CJRAE în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ – lider de proiect).(Pentru avizare C1,C4,C5 si C6)
26   Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării de către Consiliul Județean Brașov a Scrisorii de susținere a Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei și a Unității de management a acesteia.
27   Diverse
Propuneri Plen
1   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.6C, din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piaţa Sfatului, nr.8, județul Brașov, înscris în CF nr.130435-C1-U8 Brașov, nr.cadastral 130435-C1-U8, precum şi a apartamentului nr. 6 E, înscris în CF nr.130435-C1-U10 Brașov, nr. cadastral130435-C1-U10 (Pentru avizare C2)
2   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.9, din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Balcescu, nr.23, județul Brașov, înscris în CF nr.127123-C1-U10 Brașov, nr.cadastral 127123-C1-U10 (Pentru avizare C2)