Proces verbal sedinta din data de 06.04.2022
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale (B2.1.a) și a Acordului de parteneriat. (Pentru avizare C1,C6,C7)
Propuneri Plen