Proces verbal sedinta din data de 23.04.2020
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
Propuneri Plen