Proces verbal sedinta din data de 28.06.2018
Aprobat de Presedinte,
Ec. Vestea Adrian Ioan


Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov


Titlu Document
1   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.
2   Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Judetului Brasov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
3   Proiect de hotărâre aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august – 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.035 lei.
4   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populatiei din Județul Brașov la servicii medicale de urgență", a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.
5   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.
6   Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei alocată în bugetul Consiliului Județean Brașov, în vederea plății cotizațiilor către asociațiile în care Județul Brașov este membru.
Propuneri Plen